Kaiševi

Vrhunski uvozni kaiševi i kaiševi domaće proizvodnje. Roger, Diverse i Mescalero. Izrađuju se potpuno ručno u radionici opremljenoj tradicionalnim mašinama. Za izradu kaiševa se koriste isključivo komadi goveđe kože koja je štavljena vegetabilnim putem. Visok kvalitet proizvoda, izvanredan izbor modela i boja.

Kaiš - 0001

Kaiš - 0001

Kaiš - 0002

Kaiš - 0002

Kaiš - 0003

Kaiš - 0003

Kaiš - 0004

Kaiš - 0004

Kaiš - 0005

Kaiš - 0005

Kaiš - 0006

Kaiš - 0006

Kaiš - 0007

Kaiš - 0007

Kaiš - 0008

Kaiš - 0008

Kaiš - 0009

Kaiš - 0009

Kaiš - 0010

Kaiš - 0010

Kaiš - 0011

Kaiš - 0011

Kaiš - 0012

Kaiš - 0012

Kaiš - 0013

Kaiš - 0013

Kaiš - 0014

Kaiš - 0014

Kaiš - 0015

Kaiš - 0015

Kaiš - 0016

Kaiš - 0016

Kaiš - 0017

Kaiš - 0017

Kaiš - 0018

Kaiš - 0018

Kaiš - 0019

Kaiš - 0019

Kaiš - 0020

Kaiš - 0020

Kaiš - 0021

Kaiš - 0021

Kaiš - 0022

Kaiš - 0022

Kaiš - 0023

Kaiš - 0023

Kaiš - 0024

Kaiš - 0024

Kaiš - 0025

Kaiš - 0025

Kaiš - 0026

Kaiš - 0026

Kaiš - 0027

Kaiš - 0027

Kaiš - 0028

Kaiš - 0028

Kaiš - 0029

Kaiš - 0029

Kaiš - 0030

Kaiš - 0030

Kaiš - 0031

Kaiš - 0031

Kaiš - 0032

Kaiš - 0032

Kaiš - 0033

Kaiš - 0033

Kaiš - 0034

Kaiš - 0034

Kaiš - 0035

Kaiš - 0035

Kaiš - 0036

Kaiš - 0036

Kaiš - 0037

Kaiš - 0037

Kaiš - 0038

Kaiš - 0038

Kaiš - 0039

Kaiš - 0039

Kaiš - 0040

Kaiš - 0040

Kaiš - 0041

Kaiš - 0041

Kaiš - 0042

Kaiš - 0042

Kaiš - 0043

Kaiš - 0043

Kaiš - 0044

Kaiš - 0044

Kaiš - 0045

Kaiš - 0045

Kaiš - 0046

Kaiš - 0046

Kaiš - 0047

Kaiš - 0047

Kaiš - 0048

Kaiš - 0048

Kaiš - 0049

Kaiš - 0049

Kaiš - 0050

Kaiš - 0050

Štampa